การพัฒนรูปแบบผลิตภัณฑ์แผ่นแปะ ผิวหนัง

0
1065

ทรานสเฟอร์โซม (transfersomes) เป็นระบบน าส่งชนิดที่นิยมใช้กับการนำส่งสารสำคัญแบบเฉพาะที่ เช่น บริเวณผิวหนัง เนื่องจากมีความสามารถในการบีบตัวผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ได้กับสาร ทั้งโมเลกุลใหญ่และเล็ก โดยความสามารถเหล่านี้มาจากองค์ประกอบของทรานสเฟอร์โซมที่ประกอบด้วย ฟอสโฟลิปิดและสารลดแรงตึงผิวแบบสายเดี่ยวในสัดส่วนที่เหมาะสม ทกให้ระบบน าส่งชนิดนี้มีความสามารถในการยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ ข้อดีของทรานสเฟอร์โซม คือ
1) สามารถกักเก็บสารสกคัญที่ละลายใน ไขมันได้ดีสูงถึงร้อยละ 90
2) เพิ่มการดูดซึมและซึมผ่านได้ดีกว่าระบบนำส่งอื่น
3) สามารถใช้ได้กับสารสำคัญ ที่มีมวลโมเลกุลสูง
4) ระบบมีอัตราการปลดปล่อยสารสำคัญช้า
5) สามารถป้องกันการสลายตัวของสารสำคัญในระบบเมแทบอลิซึมได้

*****เอทโทโซม (ethosomes)***** คือ ระบบนำส่งยาเข้าสู่ผิวหนังแบบอนุภาคหรือถุงทรงกลมที่มีความอ่อนตัว ยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปตามเส้นทางที่เคลื่อนที่ผ่าน ประกอบขึ้นจากสารไขมันประเภทฟอส โฟไลปิด เอธานอลที่มีความเข้มข้นสูง และน้ำ เอทโทโซมเป็นไลโปโซมที่มีส่วนประกอบของเอธานอลในปริมาณสูง (20-45% โดยน้ำหนัก) เป็นอนุภาคที่มีลักษณะอ่อนและยืดหยุ่น เป็นระบบนำส่งสารหรือยาผ่านผิวหนังที่สามารถแทรกผ่านผิวหนังลงไปในชั้นที่ลึกได้ และอาจนำส่งถึงระบบไหลเวียนโลหิตเพื่อให้ฤทธิ์ทั่วร่างกาย ข้อดีของเอทโทโซม คือ
1) ระบบสารมารถนำส่งสารโมเลกุลใหญ่ได้ดี เช่น เปปไทด์หรือ โปรตีน เป็นต้น
2) สามารถลดความเป็นพิษที่เกิดจากการสัมผัสสารโดยตรง
3) เป็นระบบที่นำส่งสารผ่านผิวหนังได้ดี
4) เป็นระบบที่ใช้ประโยชน์หลากหลายในทางเภสัชกรรม ทางเครื่องสำอาง ทางสัตวบาล
5) เตรียมง่าย

เดนไดรเมอร์(dendrimers) เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีลักษณะโครงสร้างพอลิเมอร์ที่เหมือน ต้นไม้ โดยพันธะที่มีทั้งหมดจะต่อกิ่งก้านสาขาของโมเลกุลเป็นรัศมีออกจากจุดหรือแกน ที่เป็นศูนย์กลางในลักษณะโครงสร้างที่ซ้ำกัน และมีขนาดเดียวกัน เดนไดรเมอร์มีลักษณะทรงกรมสามมิติ ซึ่งมีความเสถียรสูง ลักษณะโครงสร้างของเดนไดรเมอร์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) แกนกลาง (2) ชั้นใน ซึ่งมีลักษณะของโครงสร้างที่มีกิ่งก้านแผ่เป็นรัศมีโดยติดกับแกนกลาง และ (3) ชั้นนอก ซึ่งมีลักษณะของโครงสร้างกิ่งก้านที่แผ่ออกไปจากชั้นด้านใน ขนาด รูปร่าง และความไวในการทำปฏิกิริยาจะขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นและส่วนประกอบทางเคมีของแกนกลาง กิ่งก้านโมเลกุลชั้นใน และกลุ่มโมเลกุลพื้นผิว เดนไดรเมอร์ประกอบด้วยโครงสร้างเคมีที่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้หลายขนาดในระดับโมกุลไปจนถึงระดับนาโน ข้อดีของเดนไดรเมอร์ คือ
1) สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญได้ดี
2) ใช้ได้ดีกับการนำส่งสารสำคัญเข้าผิวหนังแต่ไม่เข้าสู่ระบบเลือด
3) ระบบทนต่อกรดในกระเพาะอาหาร
4) ระบบสามารถกักเก็บสารสำคัญได้มาก
5) ระบบสามารถปกป้องสารสำคัญจากการสลายตัวด้วยกระบวนการทางเคมีได้ดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here