แนวคิดการวางแผนโฆษณาขายของออนไลน์ สำหรับผู้เริ่มต้น ตัวอย่าง ชาสมุนไพรแก้เบาหวาน

0
667
เฮลท์แลนด์-ไบโอเจเนซิส-OEM-ผลิตเครืองสำอาง-อาหารเสริม-หมอนยางพารา

เมื่อเรามีสินค้า, บทความ, เนื้อหา หรือ sales page เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเราต้องการให้คนเห็นเรื่องราวของเราได้มากขึ้น วิธีปกติที่รวดเร็วที่สุดคือการจ่ายเงินลงโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง facebook หรือ google ทางเรา HLB จึงมาแนะแนวการทำโฆษณา โดยมีตัวอย่างสินค้า เป็น ชาสมุนไพร ที่มีสรรพคุณ ลดน้ำตาลในเลือด เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

ขั้นที่ 1 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ในปัจจุบัน เนื่องจากการขายของทางออนไลน์นั้นทำได้ง่ายกว่าช่องทางอื่น และใช้เงินลงทุนไม่มาก จึงมีคู่แข่งจำนวนมาก ดังนั้นหากจะโฆษณาไปยังคนทั่วๆไปเลยที่คิดว่าจะมาเป็นลูกค้าเรา อาจจะทำให้ใช้งบประมาณในการโฆษณาสูงเกินความจำเป็น ดังนั้น เราควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน เช่น ถ้าผมจะขายชาสมุนไพร ลดเบาหวาน ผมจะมีเป้าหมายอย่างน้อย 2 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มนี้อาจจะมีพฤติกรรม หรือ วิธีคิดที่แตกต่างกันครับ

 • กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน หรือ ผู้ที่อยู่ในภาวะก่อนเป็นเบาหวาน (ยังไม่ถือว่าเป็นเบาหวาน)
 • กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเบาหวานประเภทที่ 2 (เป็นเบาหวานแล้ว)

หลังจากที่ทำการเก็บฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในครั้งแรกๆแล้ว จึงค่อยโฆษณาซ้ำลงในกลุ่มเป้าหมายเดิมอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้โอกาสในการปิดการขาย หรือ มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่ลดลง

ขั้นที่ 2 เตรียมบทความสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

หลังจากกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว ให้เรามาเตรียมบทความเพื่อสร้างฐานลูกค้าก่อน โดยทำบทความให้มีความเกี่ยวเนื่อง และสร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น

 • กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน หรือ ผู้ที่อยู่ในภาวะก่อนเป็นเบาหวาน

  • Driver
   • Gain: วิธีสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย สำหรับลดความเสี่ยงในการเป็นเบาหวาน
    • เหตุผลสนับสนุน: การออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ จะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงเพราะว่า เมื่อออกกำลังกาย ร่างกายจะนำน้ำตาลในเลือดมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง รวมถึงทำให้ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้น
   • Greed: กินอย่างไรไม่ให้เป็นเบาหวาน
    • เหตุผลสนับสนุน: การกินอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสม
  • Barrier
   • Pain: โรคเบาหวานเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไร
    • เหตุผลสนับสนุน: นอกจากการเป็นเบาหวานจะส่งผลทางตรงไม่ว่าจะด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ยังจะส่งผลถึงคนรอบข้างในครอบครัวอีกด้วย
   • Fear: อาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
    • เหตุผลสนับสนุน: เมื่อปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ ได้แก่ ปัญหาด้านสายตา ไตวาย โรคหัวใจ อัมพาต ขาชา แผลเน่า โดยเฉพาะบริเวณเท้า
 • กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเบาหวานประเภทที่ 2

  • Driver
   • Gain: วิธีเตรียมตัวไปเที่ยวต่างประเทศสำหรับคนเป็นเบาหวาน
    • เหตุผลสนับสนุน: …………
   • Greed: เมนูอาหารสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน
    • เหตุผลสนับสนุน: …………
  • Barrier
   • Pain: เพราะเหตุใดจึงควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้
    • เหตุผลสนับสนุน: …………
   • Fear: เมื่อไหร่ที่ต้องฉีดยาอินซูลิน
    • เหตุผลสนับสนุน: …………

ขั้นที่ 3 ทำโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here