โรคเบาหวาน คืออะไร

0
991
โรคเบาหวาน (Diabetes Millitus : DM., Diabetes) เป็นโรคที่เกิดจากปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพและสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงกว่าปกติ (Hyperglycemia) เนื่องจากไม่สามารถนำเอาน้ำตาลในกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ ได้ จึงทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ ในร่างกายตามมา
โรคเบาหวาน (Diabetes Millitus : DM., Diabetes) เป็นโรคที่เกิดจากปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพและสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงกว่าปกติ (Hyperglycemia) เนื่องจากไม่สามารถนำเอาน้ำตาลในกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ ได้ จึงทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ ในร่างกายตามมา

โรคเบาหวาน คืออะไร

โรคเบาหวาน (Diabetes Millitus : DM., Diabetes)  เป็นโรคที่เกิดจากปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพและสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงกว่าปกติ (Hyperglycemia)  เนื่องจากไม่สามารถนำเอาน้ำตาลในกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ได้  จึงทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ ในร่างกายตามมา ซึ่งในคนปกติทั่วไป เมื่อรับประทานอาหารแล้วระบบย่อยอาหารจะทำการย่อยและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านระบบไหลเวียนเลือด จากนั้น “อินซูลิน” ซึ่งสร้างมาจากตับอ่อนจะทำหน้าที่ในการเผาผลาญน้ำตาลในกระแสเลือดเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงาน และช่วยในหารปรับสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป (Hyperglycemia)

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะเกิดความผิดปกติในการสร้างอินซูลินด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ  ตับอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หรือ  สามารถสร้างอินซูลินได้แต่ไม่สามารถทำได้งานเต็มที่ หรือ เป็นทั้ง 2 กรณี

ดังนั้น เมื่อร่างกายไม่มีอินซูลินเพียงพอต่อความต้องการจึงไม่สามารถเผาผลาญน้ำตาลในกระแสเลือดได้ ทำให้ร่างกายไม่ได้รับพลังงานจากอาหารที่รับประทานเข้าไป ในขณะเดียวกันน้ำตาลก็ยังจะคงอยู่ในกระแสเลือด ส่งผลให้เส้นเลือดแดงอักเสบและตีบตันไปเรื่อยๆ จนเกิดภาวะแทรกซ้อนในที่สุดนั่นเอง

ทำไมถึงเรียกโรคเบาหวาน

เมื่อขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือ มีอินซูลินไม่เพียงพอต่อการเผาผลาญน้ำตาลในกระแสเลือด ระดับน้ำตาลในเลือดจึงเกิดการสะสมและสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ระบบไหลเวียนทำงานหนัก รวมถึงระบบการกรองปัสสาวะที่ไตก็ทำงานหนักด้วยเช่นกัน เมื่อมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนเกินที่ไตจะสามารถกรองได้ จึงมีน้ำตาลที่หลุดการกรองออกมากับปัสสาวะปริมาณหนึ่ง เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจนไตไม่สามารถเก็บกักน้ำตาลไว้ได้  น้ำตาลส่วนเกินก็จะออกมากับปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะมีรสหวาน มีมดมาตอมได้  จึงเป็นที่มาขอชื่อ “เบาหวาน” ซึ่งมาจาก คำว่า “เบา” หมายถึงปัสสาวะ และคำว่า “หวาน” คือ น้ำตาลที่ออกมากับปัสสาวะนั่นเอง

ใครมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานบ้าง

คนที่มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานนั้น จะมาจากหลายปัจจัย โดยมีปัจจัยหลักๆ คือ พฤติกรรมการบริโภค และปัจจัยด้านพันธุกรรม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า บุคคลที่มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเป็นโรคเบาหวานแล้วจะต้อวงป่วยเป็นโรคนี้เสมอไป เนื่องจาก โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะ พฤติกรรมการรับประทานอาการ การออกกำลังกาย และการใช้ชีวิตต่างๆ ซึ่งล้วนมีผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น

ผู้ป่วยหลายราย ไม่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน แต่เจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานได้หากไม่ดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารที่ส่งเสริมให้เกิดโรค เช่น อาหารรสจัด เช่น หวานจัด มันจัด เค็มจัด นิยมรับประทานอาหารสำเร็จรูปที่เป็นแป้งขนมหวาน ขาดการออกกำลังกาย มีภาวะน้ำหนักเกิน อ้วนลงพุง นอนดึกพักผ่อนน้อย ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ มีพฤติกรรมการใช้ยาที่มีผลข้างเคียงต่อตับอ่อน หรือเคยมีประวัติติดเชื้อ หรือ เกิดอุบัติเหตุจนเกิดการการทำลายเบต้าเซลล์ซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างอินซูลินในตับอ่อน เป็นต้น

ประเด็นสำคัญ ประเด็นสุดท้าย คือไม่ใช่ว่าทุกคนมีโอกาสป่วยด้วยโรคเบาหวานเหมือนกัน โอกาสป่วยขึ้นกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ส่วนปัจจัยด้านพันธุกรรมนั้น คือ ปัจจัยสนับสนุน หากท่านรู้ตัวและทราบตั้งแต่ต้นว่ามีบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นญาติสายตรงป่วยด้วยโรคเบาหวานแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรค ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ส่งเสริมให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ไตทำงานหนัก รับประทานผักและผลไม้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ขับถ่ายเป็นเวลา และหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดเกินปกติให้ทำการรักษาด้วยวิธีการพฤติกรรมบำบัดให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ หลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยที่ไม่จำเป็น  ถ้าท่านปฏิบัติได้ตามที่กล่าวนี้ รับรองว่าจะมีสุขภาพที่ดี ไม่มีโรคเบาหวานมากวนใจแน่นอน

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here